Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorových vozidiel. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. V niektorých situáciách sa však môže vyskytnúť potreba zrušiť alebo zmeniť PZP. Tento článok sa zameriava na proces výpovede PZP, jeho podmienky a dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako sa rozhodnete podať výpoveď zákonného poistenia.

 1. Dôvody na výpoveď PZP Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť alebo zmeniť svoje PZP, ako napríklad:

 1. Ako podať výpoveď PZP Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie, postupujte nasledovne:

 • Pripravte si písomnú výpoveď, v ktorej uvediete svoje meno, adresu, dátum a číslo poistnej zmluvy, ako aj dôvod výpovede.
 • Odovzdajte túto výpoveď osobne alebo poštou na adresu svojej poisťovne. Odporúča sa poslať ju ako doporučený list, aby ste mali dôkaz o jej doručení.
 • Poisťovňa má povinnosť potvrdiť prijatie výpovede do 15 dní od doručenia.
 1. Výpovedná lehota a účinnosť výpovede

 • Výpoveď PZP má zákonom stanovenú výpovednú lehotu 1 mesiac. Táto lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede poisťovni.
 • Výpoveď PZP nadobúda účinnosť až po uplynutí výpovednej lehoty.
 1. Dôležité upozornenia

 • Zrušenie PZP bez následného uzavretia novej poistnej zmluvy je nezákonné a môže viesť k pokutám a zákazu prevádzky vozidla.
 • Pred zrušením PZP sa uistite, že máte uzatvorenú novú poistnú zmluvu, aby ste neporušili zákon.
 • V prípade predaja vozidla je dôležité informovať poisťovňu o zmene vlastníka a následne uzavrieť novú PZP zmluvu pre nového vlastníka.
 • Pri dlhodobom odstavení vozidla zvážte možnosť dočasnej pozastávky poistenia namiesto výpovede. Mnohé poisťovne ponúkajú túto možnosť, ktorá vám umožní znovu aktivovať poistenie, keď vozidlo opäť vstúpi do prevádzky.
 1. Zrušenie PZP pri zmene poisťovne

 • V prípade zrušenia PZP kvôli zmene poisťovne je potrebné najskôr uzavrieť novú poistnú zmluvu s inou poisťovňou.
 • Po uzavretí novej zmluvy môžete podať výpoveď starej PZP. Nezabudnite uviesť číslo novej poistnej zmluvy v dôvodoch výpovede.
 • Výpovedná lehota aj v tomto prípade trvá 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia na Slovensku je proces, ktorý vyžaduje dodržanie určitých podmienok a lehôt. Je dôležité si uvedomiť, že zrušenie PZP bez následného uzavretia novej zmluvy je nezákonné a môže mať vážne následky. Pred podaním výpovede sa uistite, že ste zvážili všetky dôvody a možnosti, a že ste sa rozhodli pre najvhodnejší spôsob riešenia svojej situácie.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie na Slovensku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *