Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku nevyhnutnosťou pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Toto poistenie pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sme sa pokúsili zhromaždiť a zodpovedať najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú PZP, aby ste mali jasný prehľad o tomto dôležitom poistení.

 1. Prečo je PZP povinné? PZP je povinné, pretože je zamerané na ochranu tretích strán v prípade dopravnej nehody. Týmto spôsobom je zabezpečené, že osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku dopravnej nehody, bude schopná získať náhradu za škody spôsobené iným vodičom, bez ohľadu na finančnú situáciu spôsobiteľa nehody.
 2. Aké sú sankcie za jazdu bez PZP? Jazda bez platného PZP je na Slovensku trestná a môže viesť k rôznym sankciám, ako sú pokuty, odobratie technického preukazu vozidla, zákaz premávky vozidla alebo dokonca trestné stíhanie v prípade vážnejších dopravných nehôd.
 3. Ako zistiť, či mám platné PZP? Platnosť PZP môžete overiť online prostredníctvom web stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) alebo pomocou mobilných aplikácií niektorých poisťovní. Na overenie budete potrebovať evidenčné číslo vozidla a dátum narodenia vlastníka vozidla.
 4. Ako zmeniť svoju poisťovňu alebo zrušiť PZP? Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu alebo zrušiť svoje PZP, musíte sa obrátiť na svoju súčasnú poisťovňu a požiadať o zrušenie zmluvy. V prípade zrušenia PZP je potrebné uzavrieť novú poistnú zmluvu s inou poisťovňou predtým, ako bude staré PZP zrušené, aby ste predišli sankciám za jazdu bez poistenia.
 5. Ako sa vypočítava výška PZP? Výška PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek a pohlavie vodiča, účel použitia vozidla, počet beznehodových rokov a miesto bydliska. Poisťovne používajú tieto faktory na určenie rizika a vypočítanie poistnej sumy. Každá poisťovňa môže mať odlišný systém hodnotenia rizika, a preto je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu pre vás.
 1. Mám nárok na zľavu, ak som dlhodobo bez nehôd? Áno, väčšina poisťovní na Slovensku ponúka tzv. bonus-malus systém, ktorý odmeňuje vodičov za dlhodobé beznehodové jazdenie. Čím viac rokov jazdíte bez nehôd, tým vyššiu zľavu na PZP môžete získať. Zľavy sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a vašej beznehodovej histórie.
 2. Pokrýva PZP aj škody na mojom vozidle? Nie, PZP pokrýva iba škody spôsobené tretím stranám. Ak chcete získať poistenie, ktoré pokryje aj škody na vašom vozidle, mali by ste zvážiť havarijné poistenie (kasko poistenie), ktoré je dobrovoľným doplnkom k PZP.
 3. Čo robiť v prípade dopravnej nehody? V prípade dopravnej nehody by ste mali postupovať nasledovne:
 • Zabezpečte miesto nehody a poskytnite prvú pomoc, ak je to potrebné.
 • Vymeňte si údaje s ostatnými účastníkmi nehody, ako sú mená, adresy, telefónne čísla, evidenčné čísla vozidiel a údaje o PZP.
 • Ak je to možné, odfotografujte miesto nehody, škody na vozidlách a prípadné stopy, ktoré by mohli byť dôležité pre vyšetrovanie.
 • Kontaktujte políciu, ak je to potrebné, a podajte oznámenie o nehode.
 • Informujte svoju poisťovňu o nehode a postupujte podľa ich inštrukcií.

PZP je povinným druhom poistenia pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. Je dôležité mať platné PZP a byť informovaný o svojich práoch a povinnostiach ako poistník. Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné informácie a odpovedal na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP. Ak máte ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte sa obrátiť na svoju poisťovňu alebo poistného sprostredkovateľa, ktorí vám budú schopní poskytnúť odborné rady a usmernenia. Nezabudnite porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste našli najlepšiu poistnú zmluvu pre svoje potreby a rozpočet.

Najčastejšie otázky o PZP: Všetko, čo potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *