Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitý dokument, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva motorového vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Aby bol tento proces bezproblémový a právne platný, je nevyhnutné, aby zmluva obsahovala všetky potrebné informácie a bola pripravená v súlade so slovenskými právnymi predpismi. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty kúpno-predajnej zmluvy a poskytneme tipy, ako správne uzatvoriť zmluvu pri kúpe alebo predaji auta.

 1. Identifikácia zmluvných strán Kúpno-predajná zmluva musí jasne identifikovať predávajúceho a kupujúceho. Je potrebné uviesť ich celé mená, adresy trvalého bydliska a čísla občianskych preukazov.
 2. Popis vozidla Zmluva musí obsahovať podrobný popis vozidla vrátane základných údajov ako značka, model, typ, rok výroby, evidenčné číslo, počet najazdených kilometrov a VIN číslo (identifikačné číslo vozidla).
 3. Cena a spôsob platby V zmluve by mala byť jasne uvedená dohodnutá cena za vozidlo a spôsob platby. Môže ísť o platbu v hotovosti, prevod peňazí na účet alebo iný dohodnutý spôsob platby. Predávajúci by mal tiež uviesť, či cena zahŕňa prípadné dodatočné náklady, ako napríklad poplatky za prepis vozidla.
 4. Dátum a miesto prevzatia vozidla Kúpno-predajná zmluva by mala uvádzať dátum a miesto, kde sa vozidlo odovzdá kupujúcemu. Je dôležité, aby obe strany dodržiavali dohodnutý termín a miesto, aby sa predišlo možným problémom a nedorozumeniam.
 5. Záruka a vylúčenie záruk V zmluve by malo byť uvedené, či predávajúci poskytuje záruku na vozidlo a ak áno, na aké obdobie a v akom rozsahu. V prípade, že predávajúci neposkytuje žiadnu záruku, mala by zmluva obsahovať vylúčenie záruk s tým, že vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza („vozidlo sa predáva bez záruky“ alebo „vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza“).
 1. Prehliadka vozidla a odovzdanie dokladov Zmluva by mala obsahovať informácie o tom, že kupujúci mal možnosť si vozidlo prezrieť a oboznámiť sa s jeho technickým stavom. Taktiež by mala zahrňovať zoznam dokladov, ktoré predávajúci odovzdá kupujúcemu pri prevzatí vozidla (technický preukaz, preukaz o emisnej kontrole, doklady o absolvovaných technických kontrolách atď.).
 2. Odpovednosť za škody a pokuty V zmluve by malo byť uvedené, že od dátumu prevzatia vozidla je kupujúci zodpovedný za všetky škody a pokuty, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s prevádzkou vozidla.
 3. Právne ustanovenia a riešenie sporov Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať právne ustanovenia týkajúce sa riešenia prípadných sporov medzi zmluvnými stranami. Najlepšie je uviesť, že v prípade sporov budú riešené súdnou cestou a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Podpisy zmluvných strán Zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami – predávajúcim a kupujúcim. Odporúča sa mať aj svedkov, ktorí môžu potvrdiť podpisy zmluvných strán.

Tipy pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy:

 • Pred uzatvorením zmluvy sa uistite, že ste si dôkladne prezreli vozidlo a overili jeho technický stav.
 • Vždy si prečítajte zmluvu a uistite sa, že rozumiete všetkým jej bodom.
 • Overte si totožnosť predávajúceho a skontrolujte, či je skutočným vlastníkom vozidla.
 • Nezabudnite si zmluvu zálohovať a uschovať ju na bezpečnom mieste.

Kúpno-predajná zmluva auta je kľúčovým dokumentom pri prenose vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Je dôležité venovať pozornosť detailom a dodržiavať zákonné požiadavky, aby bol celý proces hladký a bez problémov. Vždy si prečítajte zmluvu a uistite sa, že rozumiete všetkým jej bodom. Overte si totožnosť predávajúceho a skontrolujte, či je skutočným vlastníkom vozidla. Dodržiavanie týchto tipov vám môže pomôcť predísť možným problémom a sporom v budúcnosti.

Kúpno-predajná zmluva auta: Dôležité aspekty a tipy pri uzatváraní zmluvy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *