Prepis auta je bežný a dôležitý proces, ktorý sa týka prechodu vlastníctva motorového vozidla z jednej osoby na druhú. Ak ste predali alebo kúpili vozidlo, je nevyhnutné správne ho prepište na nového vlastníka. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prebieha prepis auta na Slovensku a aké sú kroky a dokumenty potrebné na jeho realizáciu.

 1. Zmluva o kúpe alebo darovacej zmluva – Prvým krokom pri prechode vlastníctva vozidla je uzatvorenie zmluvy o kúpe alebo darovacej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Tento dokument by mal obsahovať podrobnosti o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, evidenčné číslo a podrobnosti o obidvoch stranách zmluvy.
 2. Technický preukaz vozidla – Predávajúci by mal kupujúcemu odovzdať originál technického preukazu vozidla, ktorý obsahuje údaje o vozidle a jeho vlastníkovi. Kupujúci by mal skontrolovať, či údaje v technickom preukaze zodpovedajú skutočnosti a informáciám uvedeným v zmluve.
 3. Potvrdenie o platnosti – PZP Kupujúci by mal pred prepisom overiť, či je vozidlo poistené v rámci povinného zmluvného poistenia (PZP). Platnosť PZP môže byť overená online prostredníctvom web stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) alebo pomocou mobilných aplikácií niektorých poisťovní.
 4. Návšteva okresného dopravného inšpektorátu – Po získaní všetkých potrebných dokumentov by sa kupujúci mal zúčastniť na okresnom dopravnom inšpektoráte, ktorý je príslušný podľa miesta bydliska kupujúceho. Je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:
 • Zmluva o kúpe alebo darovacej zmluva (originál + kópia)
 • Technický preukaz vozidla (originál)
 • Občiansky preukaz predávajúceho aj kupujúceho (originál + kópia)
 • Potvrdenie o platnosti PZP
 1. Poplatok za prepis vozidla – Kupujúci musí zaplatiť poplatok za prepis vozidla na okresnom dopravnom inšpektoráte. Výška poplatku závisí od typu vozidla a môže sa líšiť. Informácie o aktuálnych poplatkoch nájdete na webových stránkach dopravného inšpektorátu alebo priamo na mieste.
 1. Povinná kontrola technického stavu vozidla – V prípade, že vozidlo je staršie ako 4 roky, je potrebné, aby kupujúci po prepise vozidla podstúpil povinnú kontrolu technického stavu vozidla (emisná a technická kontrola) v stanovenej lehote. Termín pre kontrolu technického stavu vozidla je uvedený v technickom preukaze.
 2. Aktualizácia PZP – Keď je vozidlo úspešne prevedené na nového vlastníka, je dôležité, aby kupujúci informoval svoju poisťovňu o zmene vlastníctva vozidla a požiadal o aktualizáciu údajov v rámci povinného zmluvného poistenia (PZP). Toto je potrebné urobiť čo najskôr po prepise vozidla, aby bola zabezpečená pokračujúca platnosť PZP.

Prepis auta je nevyhnutným procesom pri prechode vlastníctva motorového vozidla na Slovensku. Je dôležité, aby ste si boli vedomí všetkých potrebných krokov a dokumentov, ktoré sú potrebné na úspešné dokončenie tohto procesu. Dodržiavanie správnych postupov a získanie potrebných dokumentov vám ušetrí čas a stres a zabezpečí, že všetko bude v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Prepis auta: Ako prebieha proces a čo je potrebné vedieť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *